Epsilon took my hands and helped me up, and we stood together with our wet mittens, holding hands. I wanted to tell him how much I cared about him, but instead I told him that last year seven people had been killed by sharks and fourteen by toasters.

The faster I walk, the smaller I am by Kjersti A. Skomsvold (via greentights)

Nézze, Flóra, én már az első percben elhatároztam, hogy megkérem a kezét, csak nem mertem azonnal szólni, nehogy komolytalannak, »bolondnak« tartson! Állást vállalok, mert látom, hogy költészetből nem lehet megélni. Csak attól tartok, mit szólnak hozzá a maga szülei, meg a testvérei. Én nem szoktam nőket »csak úgy« megkérni. Együtt akarok magával élni és dolgozni, minél előbb. Belehalok, Flóra, ha ez nem sikerül! Belehalok.

József Attila Flórához írt levele. 

Innentől 11 hónapon keresztül tartott gyönyörű és fájdalmas kapcsolatuk.

(via nyugatfolyoirat)